Powstają nowe atrakcje turystyczne w Łączanach

ornitologiczna-malaGmina podejmuje szereg inicjatyw w celu zwiększenia atrakcyjności oferty turystycznej. Już niedługo Łączany przyciągać będą nie tylko amatorów kajakarstwa, ale swoje rewiry znajdą tam również miłośnicy ptactwa. Przy łączańskim stopniu wodnym na wyznaczonej wiele lat temu ścieżce ornitologicznej powstanie, wzorowana na jej bazie, nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.

.

 

Zbiornik wodny w Łączanach jest obecnie największym zimowiskiem ptaków w górnej Wiśle, a w okresie przelotów wiosennych i jesiennych ważnym miejscem postojowym dla ptaków migrujących. Jest miejscem największej koncentracji zimowych łabędzi niemych, krzyżówek, czernic, głowienek, mew śmieszek, łysek, czapli siwych, a w ostatnich latach, także mew pospolitych i siwych. Szacuje się, że na tych terenach występuje około 138 gatunków ptaków. Enklawy lęgowe chronionego ptactwa mają przy nadwiślańskich wodach Łączan doskonałe warunki bytowania.

Trasa ścieżki będzie się rozpoczynać w przysiółku Zagroda, dalej pobiegnie w kierunku północnym, wzdłuż kanału, a następnie na zachód wałem nad Wisłą do stopnia wodnego i wzdłuż przysiółka Sokółka. W miejscu powstania ścieżki zamontowane zostaną tablice informacyjne, ukazujących różnorodność gatunków miejscowej fauny.

To nie koniec zmian w Łączanach. Na Kanale Małopolskim między Łączanami a Brzeźnicą wytyczona zostanie profesjonalna trasa żeglugowa. Wzdłuż trasy wybudowane zostaną dwie przystanie kajakowe, zamontowane zostaną również ławki i altany. W projekcie przewidziano także zagospodarowanie terenu pod parking oraz zakup kajaków.

Poprawiony (wtorek, 13 maja 2014 10:24)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 111712