Trasa Kraków Brzeźnica przez Tyniec

Trasa Kraków - Brzeźnica przez Tyniec

.

Opis trasy

Co warto zobaczyć

km

Kraków, Bulwar Poleski (Most Dębnicki), tu pojawia się oznakowanie WTR.

 

0

Dębniki, rejon Tyniecka/Szwedzka

placyk na szczycie wału na rozwidleniu ścieżek spacerowo-rowerowych.

 

0,6

Ścieżką na szczycie wału docieramy do  neorenesansowego pałacyku Lasockich. W tym miejscu pojawia się oznakowanie „Szlaku bursztynowego".

Chociaż to początek wycieczki warto tu się zatrzymać choćby na kilka minut. Park Dębnicki (na tyłach pałacyku) to urocze i mało popularne miejsce - oaza ciszy i spokoju.

1,1

Na wysokości ul. Ćwikłowej kończy się asfaltowy odcinek ścieżki, oba znakowane szlaki prowadzą w dół w stronę koryta Wisły: zjeżdżamy zakosem w prawo w dół i kilkusetmetrowym odcinkiem „terenowym" jedziemy poniżej wału, wkrótce wracamy na wał, jadąc równolegle do ul. Widłakowej, by chwilę po tym zjechać w lewo i kolejne kilkaset metrów przejechać tą ulicą, po czym znów trafiamy na ścieżkę na wale.

W tym miejscu można zjechać z wału w lewo i omijając „odcinek terenowy" jechać dalej ulicą Widłakową, z której po kilkuset metrach znowu wjeżdżamy na wał i wytyczoną na jego szczycie wygodną, asfaltową ścieżką kontynuujemy jazdę.

4,2

Ośrodek Rekreacji „Kolna". Ośrodek oferuje szereg atrakcji. Jest tu kryta pływalnia, boiska, poligon „paint-ball'owy", można wypożyczyć sprzęt pływający i popływać po spokojnym starorzeczu, można też uczestniczyć w „raftingu" na sztucznym torze do kajakarstwa górskiego, doskonale imitującym spływ rzeką górską.

Tuż za ośrodkiem, równolegle do mostu nad stopniem wodnym przebiega kładka, którą możemy przedostać się na przeciwległy, północny (lewy) brzeg Wisły na pograniczu Piekar i Krakowa i kontynuować wycieczkę innymi wariantami (powrót do Krakowa, jazda do Piekar, do Kryspinowa itd.).

9,4

WTR i SzB rozdzielają się na terenie Ośrodka „Kolna". WTR wyraźnie oddala się od rzeki i biegnie ul. Kolną w stronę ul. Tynieckiej i dalej krętą drogą, pod wiaduktem A4 w stronę Tyńca po zewnętrznej stronie wałów. SzB natomiast prowadzi dalej wzdłuż toru kajakowego i kanału wlotowego elektrowni wodnej i dopiero za A4 prowadzi w lewo do drogi asfaltowej wiodącej do Tyńca, znów łącząc się z WTR.

Wycieczkę można kontynuować jadąc prosto najpierw wzdłuż toru (tak jak SzB), a potem drogą terenową wzdłuż Wisły. Niewygodę wybojów i kałuż wynagrodzą piękne widoki, rzeka w tym miejscu jest szeroka, bo spiętrzona przez stopień wodny. Dużo tu ładnych miejsc, tuż nad wodą, w których warto się zatrzymać na krótki odpoczynek.

Z tego „terenowego" wariantu można zrezygnować w połowie drogi przed Tyńcem skręcając w lewo przez wał do drogi asfaltowej, gdzie znów spotkamy się z oznakowaniami WTR i SzB.

 

Tyniec, dawna przeprawa promowa u stóp wzgórza klasztornego. Sąsiednie skaliste wzgórze to Winnica. Oba oznakowane szlaki pną się w górę w stronę Opactwa i dalej ulicami drogą główną przez Boguciankę (końcowy przystanek MPK linii 229) w kierunku Skawiny. Droga najpierw pnie się w górę, by po pokonaniu przełęczy pomiędzy Grodziskiem (280 m n.p.m.), a Stępnicą (266 m n.p.m.)  opadać w stronę rozległego obniżenia z panoramą Skawiny i dominującymi tu w krajobrazie kominami i blokami elektrowni. Wkrótce opuszczamy Kraków przekraczając granice administracyjne Skawiny. Poruszając się cały czas drogą główną od czasu do czasu napotykamy występujące na przemian oznakowania WTR i SzB. po ok. 6,5 km od Tyńca. Oba szlaki na łuku drogi (ul. Tyniecka) skręcają w prawo i prowadzą na most na Skawince.

Warto kontynuować jazdę terenową jadąc dalej wzdłuż Wisły dla wspaniałych widoków a przede wszystkim dla ciekawostki krajobrazowo-przyrodniczej. Chodzi o imponującą rozmiarami odkrywkę wapienia jurajskiego w nieczynnym od 60 lat kamieniołomie wcinającym się w wzgórze Grodzisko. Aby tam dotrzeć należy jechać zgodnie ze znakami zielonego szlaku pieszego najpierw ścieżką tuż nad Wisłą (przy wysokim stanie wody - nieprzejezdna), a potem szczytem wału. W miejscu gdzie wał przecina droga, jezdnia i szlak zielony skręca w lewo należy jechać drogą polną dalej prosto i po kilkudziesięciu metrach skręcić w  lewo w las (od Tyńca 1,5 km). Zapierający dech widok wynagrodzi zapewne wszelkie niewygody jazdy terenowej. Spod Grodziska można zawrócić do miejsca gdzie opuściliśmy zielony szlak pieszy, tam zjechać z wału w prawo i drogą polną dojechać do ul. Bogucianka, gdzie napotkamy WTR i SzB. Można też jechać dalej wzdłuż Wisły wyraźną „główną" drogą polną, po ok. 1,5 km od Grodziska przekraczamy wał i nadal trzymając się „głównej" docieramy do sporego stawu hodowlanego z piękną panoramą wznoszącego się za nim Grodziska. Jadąc drogą nad brzegiem docieramy do ul. Jasnówka i na jej końcu napotykamy drogę, którą przebiegają WTR i SzB. Stad można wrócić do Tyńca lub kontynuować jazdę w górę rzeki.

12

Most na Skawince. Przekraczając most warto zdać sobie sprawę, że miejsce to przez kilkaset lat stanowiło granicę pomiędzy Królestwem Polskim, a księstwami śląskimi (Opolskim, później Oświęcimskim i Zatorskim). Była to więc granica ówczesnego Państwa Polskiego. Nam towarzyszy bynajmniej nie historyczny krajobraz, bo zbliżamy się do elektrowni w Skawinie.

Kontynuując jazdę prosto drogą główną (ul. Tyniecka) dotrzeć możemy do Skawiny.

18,4

Podbory. ul. Piastowską dojeżdżamy do drogi głównej (na wprost: elektrownia Skawina) i skręcamy w prawo w stronę Kopanki.

Kolejna możliwość dojazdu do Skawiny (ul. Podbory w lewo).

20

Po minięciu zabudowań wsi (Kopanka Pierwsza) docieramy do mostu nad kanałem Łączany - Skawina, będącym jedynym zrealizowanym odcinkiem ambitnego projektu hydrotechnicznego mającym łączyć dorzecze Odry, Wisły i Dniestru, a służącym dziś przede wszystkim, jako źródło zaopatrzenia w wodę Elektrowni Skawina. Za mostem nad Kanałem kierujemy się prosto.

Po 100 m od mostu drogą główną możemy zjechać w prawo do przeprawy promowej Kopanka-Jeziorzany. My podążamy prosto drogą główną wzdłuż wału wiślanego. 100 m za zjazdem znajduje się figura kamienna z 1871 r., polichromowana ze sceną koronacji Matki Boskiej ufundowana przez Bartłomieja i Franciszka Prochowników. Nad głową Maryi gołębica w otoczeniu promieni. W niszach znajdują się płaskorzeźby Adama i Ewy pod drzewem, Św. Piotr, Św. Bartłomiej i Św. Florian.

21,5

Dojeżdżamy do Ochodzy, gdzie po prawej stronie mijamy łowisko wędkarskie, gdzie można odpocząć.

25,2

Ochodza, centrum wsi. Po lewej stronie mijamy staw, przy którym stoi kapliczka. Doskonałe miejsce do odpoczynku. Po prawej zaś stronie obejrzeć możemy dworek, a po przejechaniu kilkudziesięciu metrów docieramy do pętli. Tam możemy usiąść, zrobić zakupy w sklepie i skorzystać z toalety. Za kamiennym ogrodzeniem dworku skręcamy w prawo i kierujemy się prosto w kierunku Facimiecha.

Na wprost dworu Kapliczka z 1946 r. z figurą Matki Bożej Fatimskiej na postumencie. Poniżej inskrypcja i godło Polski - orzeł na czerwonej tarczy, na ścianach bocznych krzyże łacińskie.

Jadąc już w kierunku Facimiecha, po prawej stronie warto zwrócić uwagę na kapliczkę z żeliwnym krzyżem na kamiennym postumencie z 1875 r., powstałą z fundacji hrabiego Skrzyneckiego.

26,2

W Facimiechu po dojechaniu do skrzyżowania skręcamy w prawo.

27,9

Po kolejnych 200 m i minięciu mostu skręcamy w prawo i jedziemy przez centrum wsi. Po prawej stronie mijamy park i zabudowania dworskie, a następnie po stronie lewej kościół. Jedziemy nadal prosto asfaltową drogą. Po około 1 km dojedziemy do wału wiślanego.

W tym miejscu, skręcając w lewo opuszczamy Wiślaną Trasę Rowerową, możemy rozpocząć podróż II wariantem pętli rowerowej, nieco trudniejszej (różnica w terenie około 100 m).

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbudowany w latach 80. XX w. Drugi na tym samym miejscu, bowiem pod koniec lat 60. władze komunistyczne dokonały rozebrania budowy powstającego tutaj kościoła.

Zespół podworski pochodzi z lat 80 XIX w.  W otoczeniu zapuszczony park krajobrazowy oraz ślady po dawnych stawach i groblach.

28,1

Po dojechaniu do wału wiślanego kierujemy się drogą asfaltową wzdłuż wału. Po kilkuset metrach kończy się asfalt i wjeżdżamy na drogę żwirową. Wzdłuż drogi znajduje się kilka rozrzuconych domów. Trasę naszej jazdy wyznacza nadal wał wiślany. Wyjeżdżamy z Facimiecha i po kilkuset metrach, już drogą asfaltową wjeżdżamy do Pozowic. Cały czas jedziemy wzdłuż wału by potem dojechać do skrzyżowania w centrum miejscowości.

29,1

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i ponownie dojeżdżamy do wału, który wyznacza kierunek naszej jazdy. Mijamy zabudowania i opuszczamy Pozowice. Następną miejscowością na naszej trasie są Jaśkowice. Mając cały czas wał po prawej stronie, dojeżdżamy do zabudowań i do skrzyżowania.

32,7

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę żwirową. Wzdłuż wału docieramy do Brzezinki. Po koło 800 m przejeżdżamy przez wał w koryto Wisły. Po chwili dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo. Po około 200 m dojeżdżamy do przeprawy promowej.

35,1

Tutaj czeka nas przeprawa na lewy brzeg Wisły.

W tym miejscu rozpoczynają się kolejne warianty pętli rowerowej. Idealnym miejscem do odpoczynku jest Wioska Rowerowa w Brzeźnicy. Aby do niej dotrzeć wystarczy kierować się IV wariantem trasy.

36,2

 

Poprawiony (piątek, 16 października 2009 08:34)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 98487