Pętla rowerowa III Łączany

Trasa rowerowa Brzeźnica - Czernichów przez Łączany

W Brzeźnicy po dojechaniu do przeprawy promowej możemy urozmaicić naszą wycieczkę wybierając się na wariant pętli do Łączan na Stopień Wodny skąd można obserwować ptactwo wodne mające tam doskonałe warunki bytowe.

.

Opis trasy

Co warto zobaczyć

km

Brzeźnica przeprawa promowa.

 

0

Po przejechaniu 1 km skręcamy w prawo (znaki Wiślanej Trasy Rowerowej). Jadąc najpierw drogą utwardzoną, a potem polną dojeżdżamy do drogi asfaltowej i jedziemy na wprost, by po 200 m skręcić w lewo. Tak jedziemy wijącą się wśród domów i pól drogą, przejeżdżamy przez wały i most na Młynówce, by dojechać do asfaltowej drogi w Chrząstowicach. Na najbliższym skrzyżowaniu jedziemy prosto wzdłuż wału wiślanego. Mijamy jeszcze jedno skrzyżowanie i docieramy w końcu do Stopnia wodnego w Łączanach.

W latach 1954-60 spiętrzono Wisłę stopniem wodnym w Łączanach i zbudowano kanał Łączany - Skawina, który doprowadza wodę do elektrowni w Skawinie. Osada Łączany to niegdyś wieś należąca do Benedyktynów z Tyńca. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1229 r. Bardzo bogate tradycje flisackie, sięgające tutaj, aż do czasów średniowiecza. Szczególnie w XIX w. wieś słynęła jako stolica wiślanego galarnictwa. Z Łączan pochodził Franciszek Misia - flisak, który 3 września 1939 r. uratował wawelskie arrasy i inne skarby, spławiając je wiślanym galarem do Kazimierza Dolnego.

3,0

Skręcamy w prawo na stopień i udajemy się w kierunku Rusocic. Za stopniem wodnym po lewej stronie rozciąga się widok na starorzecze Wisły. Na jej rozlewiskach stwierdzono 138 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków ma tutaj swoje miejsca lęgowe, 22 gatunki zatrzymują się w tym rejonie w czasie wędrownych lotów, a dla 10 gatunków jest to miejsce żerowania. Elektrownia wodna i stopień wodny sprawiają, że zimą wody Wisły nie zamarzają w Łączanach tak łatwo. Miejsce to wybrały sobie ptaki na bezpieczne zimowisko. Zimową porą można obserwować w Łączanach ponad 70 gatunków zimujących ptaków. Uważny obserwator zobaczy tutaj takie gatunki jak: łabędź niemy, krzyżówka, czernica, głowienka, mewa śmieszka, łyska, czajka siwa, mewa pospolita i srebrzysta. To niezwykłe zjawisko sprawia, że Łączany są największym zimowiskiem ptaków na Górnej Wiśle. Z kolei w czasie wędrówek wiosennych i jesiennych jest to miejsce ptasich postojów. Okres lęgowy ptactwa wodnego jest w Łączanach idealnym obserwatorium, bo większość gatunków ma tutaj swoich przedstawicieli. Zbiornik wodny Łączany to teren żerowania i odpoczynku, takich rzadkich gatunków jak: łabędź krzykliwy, ogorzałka, lodówka, markaczka, bielik, wąsatka, czeczotka polarna. Starorzecza Wisły to także siedliska roślinności wodnej z całą gamą trzcinowisk.

Aby poświęcić więcej czasu na podglądanie życia ptaków zapraszamy na ścieżkę ornitologiczną. Po przejechaniu stopnia wodnego należy skręcić na wał wiślany w lewo. Po lewej stronie możemy obserwować rozlewisko Wisły. Ścieżka znajduje się na terenach miejscowości Rusocice i Kamień. Wyposażona jest w miejsca parkingowe, ławeczki, miejsce do grillowania, tarasy widokowe oraz oznaczoną ścieżkę edukacyjną.

Informację na temat ścieżki należy szukać w internecie na stronie www.sciezkaornitologiczna.czernichow.pl

Skręcając w lewo przed stopniem wodnym kierujemy się do centrum wsi Łączany. Kierujemy się znakami Wiślanej Trasy Rowerowej. W centrum wsi przejeżdżamy obok kościoła i docieramy do wału wiślanego, doskonałego miejsca obserwacji tego, co dzieje się na rzece i jej rozlewiskach.

7,0

Kierujemy się na północ na wprost górującego nad okolicą wzgórza Sokola (317m n.p.m.).

Po ok. 400 m od stopnia, skręcając w prawo drogą polną miłośnicy jazdy terenowej mogą dotrzeć do Kępy - przysiółka Rusocic i skrócić trasę o ok. 1 km.

7,4

Rusocice skrzyżowanie. Ciekawostka: w tym miejscu przecinamy równoleżnik 50 st. Na wprost urwiska skalane południowych stoków Sokolej.

W lewo droga główna prowadzi do Kamienia, my kierujemy się w prawo w stronę szkoły.

Stąd jadąc na wprost piaszczystą drogą leśną można dotrzeć do pieszego szlaku czarnego prowadzącego do rezerwatu skalnego Kajasówka (6,5 km)

8,7

Rusocice na ostrym łuku drogi (skręcamy w lewo) boczna droga prowadzi do przysiółka Kępa.

 

9,6

Rusocice- przy śródpolnej kapliczce droga w lewo prowadzi do centrum wsi.

 

10,6

Jadąc drogą główną wkrótce docieramy do Kłokoczyna - warto tu zwrócić uwagę na dość liczne przykłady tradycyjnej zabudowy drewnianej, po lewej mijamy szkołę.

 

 

200 m za szkołą, tuż przed łukiem drogi głównej skręcamy w prawo pomiędzy zabudowania. Na najbliższym rozwidleniu jedziemy w lewo, by wkrótce opuszczając zabudowania wsi drogą malowniczo wijącą się wśród pól dotrzeć do kolejnego przysiółka o tej samej, co w Rusocicach nazwie. Z Kępy już tylko kilkaset metrów dzieli nas od przewozu w Czernichowie, w pobliże którego docieramy, wspinając się drogą w końcowym odcinku biegnącą koroną wału przeciwpowodziowego.

 

12,5

Czernichów - przewóz; skrzyżowanie dróg na koronie wału. Spotykamy tu słup z wieloma drogowskazami i tablicą informacyjną międzynarodowego szlaku pielgrzymkowego. Dzięki temu łatwo sprawdzić jak daleko stąd do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej lub Ludźmierza. Zjeżdżając w dół w stronę Wisły dotrzemy do promu i przeprawiając się dalej dojechać możemy do centrum Brzeźnicy (ok.2,5 km), kierując się w przeciwnym kierunku dotrzemy do centrum Czernichowa.

W tym miejscu docieramy do podstawowej wersji pętli.

15,0

 

Poprawiony (piątek, 16 października 2009 08:22)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 98507