Pętla rowerowa II Sosnowice

Trasa Facimiech - Brzeźnica przez Paszkówkę

W tym miejscu na 28+100 km trasy rowerowej, skręcając w lewo opuszczamy Wiślaną Trasę Rowerową, rozpoczynamy podróż wariantem pętli rowerowej, nieco trudniejszej (różnica w terenie około 100 m).

.

Opis trasy

Co warto zobaczyć

km

Facimiech. Po minięciu mostu odbijamy w lewo i po przejechaniu 200 m wjeżdżamy do miejscowości Wielkie Drogi.

 

0

Po przejechaniu kolejnych 400 m docieramy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo na most nad kanałem Łączany - Skawina wybudowanym w I połowie XX w.  Za mostem jedziemy w prawo, drogą asfaltową. Po kilkuset metrach przejeżdżamy skrzyżowanie na wprost, mijamy po lewej stronie pocztę, mijamy tory kolejowe (trasa Kraków-Oświęcim przez Skawinę) i dojeżdżamy do drogi krajowej nr 44. Przejeżdżamy ją na wprost i mijamy granicę Gminy Brzeźnica. Jesteśmy w Sosnowicach.

 

0,6

Sosnowice. Dojeżdżamy do skrzyżowań dróg na pierwszym skręcamy w prawo, a po 20 m na drugim w lewo. Jedziemy jeszcze 200 m, mijamy most, a za nim skręcamy w lewo by po kolejnych 200 m dojechać do wzgórza, na którym stoi malowniczo położony kościółek pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny w Sosnowicach.

Kościółek pw. Imienia Najświętszej Marii Panny ufundowany na przełomie XV/XVI w. przez ród Strzałów herbu Kotwicz. Architektura i wystrój wnętrza to perła renesansowej i barokowej architektury na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Piękne polichromie, ołtarze, ambona, zabytkowy chór, obrazy. W centrum ołtarza XVI w. obraz Matki Najświętszej Maryi Panny, zwany Matką Bożą Sosnowicką. W zasłonie ołtarza drugi obraz przedstawiający Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Na szczycie barokowa wieżyczka z sygnaturką z 1773 r. To z Sosnowic pochodził Hieronim Strzała (1555-1620), który pod koniec XVI w. przywiózł z Ziemi Świętej plany Jerozolimskich Dróżek dla fundatora Kalwarii Mikołaja Zebrzydowskiego.

1,7

Zjeżdżamy spod kościółka na południe wzdłuż parkingu, wjeżdżamy na wąską drogę asfaltową i kierujemy się pod górę.

Pod Kościółkiem w Sosnowicach widoczna jest I Stacja polnej Drogi Krzyżowej, prowadzącej do kościoła parafialnego w Paszkówce. Trasa znaczona jest prostymi brzozowymi krzyżami.

2,1

Docieramy do drogi powiatowej i skręcamy w prawo, po pokonaniu 100 m ponownie skręcamy w prawo wjeżdżając na drogę gminną.

2,9

Skręcamy w prawo i wjeżdżamy na drogę powiatową. Przed nami na wprost drogi widzimy wieżę kościoła w Paszkówce. Jedziemy prosto aż do skrzyżowania.

Po przejechaniu 100 m możemy skręcić w lewo i po kolejnych 100 m po lewej stronie drogi zobaczyć zabudowania dworskie w Sosnowicach. Istniejący dwór folwarczny jest budowlą wielokrotnie przebudowywaną w okresie od XVII do XX w.

3,4

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, przejeżdżamy 150 m i skręcamy ponownie w prawo by po kolejnych 150 m dojechać do zabytkowego kościoła w Paszkówce.

Następnie wracamy tą samą trasą 300 m do skrzyżowania i przejeżdżamy je na wprost by po 250 m dojechać do stadionu sportowego, obok którego znajduje się łowisko wędkarskie.

Stawy rybne i rzeczne strumienie to enklawy ulubione przez wędkarzy, którzy mogą złowić, m.in.: pstrągi potokowe, karpie, uklejki, leszcze, liny, karasie, płocie, okonie, szczupaki, cierniki, piskorze i inne ryby.

Jadąc dalej kilkadziesiąt metrów docieramy do zabytkowego obiektu pełniącego dziś funkcję zespołu pałacowo - hotelowego. Kontynuujemy podróż drogą asfaltową.

Za betonowym ogrodzeniem stadionu sportowego możemy skręcić w lewo i wybrać tym samym III wariant pętli rowerowej wiodący po wzniesieniach pasma Draboża w Pogórzu Wielickim.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce wzniesiony w stylu gotyckim w latach 1882-1891. Wnętrze kościoła pokryte jest piękną polichromią, projektowaną i wykonaną przez ucznia Matejki art. malarza prof. Antoniego Gramatykę. Ołtarz główny wykuty w tzw. pińczowskim kamieniu. Paszkówka to jedna z najstarszych parafii, datowana już w 1325 r. jako kościół w Pobiedrze. Do dziś zachowały się dzwony i figury świętych z poprzednich kościołów.

Po prawej stronie na białej kolumnie urokliwa Figura św. Jana Nepomucena z 1788 r. Patrona czuwającego nad żywiołem wody fundatorowie umieścili niedaleko pałacowych stawów.

Pałac w Paszkówce w stylu neogotyckim ufundowany przez dziedzica wsi hrabiego Leonarda Wężyka w 2 poł. XIX w. Budowla dwukondygnacyjna z wyraźnie zaznaczonymi ryzalitami od frontu oraz wieżą zwieńczoną krenelażem. W otoczeniu pałacu dawny park ze starodrzewem. Jadąc dalej na wprost po lewej stronie okazałe stare dęby.

4,9

Dojeżdżamy do skrzyżowania (po prawej stronie widzimy Szkołę Podstawową im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce). Skręcamy w lewo i jedziemy łukiem drogą główną i zjeżdżamy z niej w prawo po 200 m. Na tym odcinku drogi zainteresowany turysta może przystanąć przy kilku przydrożnych kapliczkach.

Antoni Kucharczyk (1874-1944), poeta i redaktor pism ludowych: pseudonim Jantek z Bugaja. Był pierwszym chłopskim pisarzem w literaturze. Bogatą jego spuściznę twórczą stanowią: wiersze, pieśni, sztuki teatralne, gawędy ludowe, artykuły.

Figura z piaskowca na posesji Paszkówka nr 149, fundowana ok. 1904 r. Na postumencie postać N.M.P. Niepokalanie Poczętej, a poniżej płaskorzeźby świętych.

Nieco dalej na moście po prawej stronie murowana kapliczka z 1952 r. Później już w Bęczynie kamienna figura N.M.P. Różańca Świętego z 1868 r., po prawej stronie drogi.

Z kolei po lewej stronie w sąsiedztwie nieistniejących już zabudowań dworskich w Bęczynie w metalowym ogrodzeniu drewniany krzyż, kolejny na tym samym miejscu. Jeszcze dzisiaj ogromne dęby świadczą o dawnej świetności majątku dworskiego.

6,2

Dojeżdżamy do skrzyżowania (kierunek Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica). Po lewej stronie stoi kaplica wybudowana w 2002 r. - „Na pamiątkę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, który to obraz pochodzi ze wsi Kopytówka". Skręcamy w prawo i po przejechaniu 300 m ponownie skręcamy w lewo i dojeżdżamy do dworu w Kopytówce. Wracamy tą samą trasą około 350 m i skręcamy w prawo w utwardzoną drogę i jedziemy nią około 1200 m.

Po przejechaniu wzniesienia wjeżdżamy do Kopytówki. To z tej niewielkiej miejscowości pochodzi cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Po prawej stronie figura Matki Bożej Cudownej Kalwaryjskiej, zbudowana z piaskowca w 1909 r. Upamiętnia miejsce, gdzie stał drewniany dwór, z którego Stanisław Paszkowski podarował, po cudownym objawieniu krwawych łez w dniu 3 maja 1641 r. - obraz do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dwór w Kopytówce wybudowany został w latach 60. XIX w. przez spolonizowanego austriackiego barona Józefa Bauma. Żona jego Waleria pochodziła z rodu Duninów herbu „Łabędź". Dwór murowany, frontem skierowany na północ o cechach klasycystycznych i neogotyckich. Posiada trzy wieloboczne narożne wieże. Od zachodu kaplica pałacowa.

9,5

Docieramy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po prawej mijamy cmentarz parafialny w Marcyporębie, na którym można odnaleźć zabytkowe nagrobki. Wjeżdżamy na drogą asfaltową kierując się na wprost i po przejechaniu 150 m możemy zobaczyć XVII w. kościół pw. Świętego Marcina. Jadąc dalej po lewej stronie mijamy drewniane budynki mieszkalne, stodoły z przeł. XIX/XX w. Najbliższe skrzyżowanie mijamy na wprost i jadąc pod górę skręcamy w pierwszą drogę w lewo.

W tym miejscu docieramy naszą pętlą do niebieskiego szlaku turystycznego PTTK oraz Międzynarodowego Szlaku Maryjnego Częstochowa Mariazell oraz do Szlaku Papieskiego.

Parafia w Marcyporębie datowana jest od 1335 r. Kościół pw. Świętego Marcina w Marcyporębie został zbudowany w 1660 r. jako trzeci na tym samym miejscu. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na renesansową chrzcielnicę, barokowe ołtarze i ambonę, obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1626 r. scenę Ukrzyżowania z XVI w.- widniejącą na tęczowej belce. Kościół wpisany na Szlak Architektury Drewnianej.

11,8

Wjeżdżamy na utwardzoną drogę i kierujemy się za szlakiem niebieskim, dojeżdżamy do asfaltu i jedziemy na wprost, by po ok. 300 m skręcić w prawo na drogę polną, która zamienia się w ścieżkę prowadzącą do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo i po dojechaniu do skrzyżowania ponownie w prawo. Po około 1 km po prawej stronie zobaczyć możemy park i dwór w Brzeźnicy. Mijając dwór, jadąc na wprost około 100 m, przejeżdżając drogę główną docieramy do Wioski Rowerowej. Możemy tu odpocząć, zapalić grilla, skorzystać z toalety.

Podworski park z starodrzewem został założony wokół dworu, który należał na przestrzeni wieków do różnych szlacheckich rodzin. Od pocz. XIX w. stanowił siedzibę majątku Gorczyńskich. Najznamienitszym przedstawicielem tego rodu był Adam Gorczyński (1805-1876) poeta i malarz, filantrop, działacz społeczny, pseudonim Jadam z Zatora, współzałożyciel Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie. Opublikował wiele powieści, legend i wierszy, w których zawarł opisy szlacheckich obyczajów i tradycji rodowych.

Obok Wioski Rowerowej widać murowany spichlerz z  poł. XIX w., który należał do majątku dworskiego. Obecnie budynek jest w fazie odrestaurowywania i przekształcania na cele społeczno - kulturalne.

Warto zobaczyć Figurę Św. Antoniego, zbudowaną z piaskowca, pochodzącą z 1 poł. XIX w. Figura  usytuowana jest w parku podworskim - widoczna od strony głównej drogi.

12,9

Wyjeżdżamy z Wioski Rowerowej i skręcamy w prawo do centrum Brzeźnicy (300 m). Przejeżdżamy obok Banku Spółdzielczego, gdzie możemy skorzystać z bankomatu i sklepu wielobranżowego. Po dojechaniu do drogi głównej (Kraków- Oświęcim) skręcamy w prawo. Przejeżdżamy most i jedziemy dalej obok baru gastronomicznego „Zachęta".

Po prawej stronie mijamy budynek Urzędu Gminy, Centrum Kultury i Promocji, Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy. W CKiP możemy dokonać naprawy roweru, skorzystać z apteczki. W Bibliotece znajduje się punkt informacji turystycznej.

15,4

Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo (kierunek Liszki). Jadąc prosto miniemy tory kolejowe, most na kanale Łączny - Skawina. Po prawej stronie drogi za mostem zobaczymy stawy hodowli karpia. Jadąc prosto dotrzemy do przeprawy promowej i tym samym dotrzemy do pierwszego wariantu pętli rowerowej.

Po około 500 m od skrzyżowania możemy skręcić w lewo na trasę rowerową Brzeźnica - Czernichów przez Łączany.

16,4

Przeprawa promowa.

Do Krakowa wrócić możemy wzdłuż Wisły prawą, lub po pokonaniu przeprawy promowej lewą stroną.

18,4

 

Poprawiony (piątek, 16 października 2009 08:17)

 
Aktywna Rekreacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Publikacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 101531